Tag Archives: tập yoga có khó không

Những trở ngại khi tập Yoga?

trở ngại

Khi tập Yoga trong người sẽ có những thay đổi, nên cần phải thận trọng và luôn luôn quan sát xem những thay đổi đó tốt hay xấu.   Điểm tốt: nếu thấy trong người khoẻ mạnh hơn, đêm ngủ